توان برتر پارسیان

مشاور و تولیدکننده تجهیزات پزشکی و توانبخشی

این مهم است که هیچ چیز حتی یک آسیب دیدگی ، جراحت و یا قطع عضو مانعی برای رسیدن به آرزوهایتان نباشد، به عصاهای ارگونومیک اعتماد کنید.

ایزی واک

عصای ارگونومیک -هندزفری و زیرزانویی

آرم رست

عصای ارگونومیک -هندزفری و زیر ساعدی