توان برتر پارسیان

مشاور و تولیدکننده تجهیزات پزشکی و توانبخشی

تقریبا درصد بالایی از فعالیت های زندگی ما با دست هایمان انجام می شود،به‌طوری‌که هرگونه اختلال در عملکرد آن زندگی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.ربات دست Hand of Hope یا دست امید تکنولوژی جدیدی است که بر مبنای آخرین پیشرفت‌های علم رباتیک و اعصاب، حرکت دست بیمارانی که در اثر سکته دچار اختلال شده اند را باز توانی می کند.

ربات (HOH) یک دستگاه درمانی برای استفاده در حوزه توانبخشی عصبی-عضلانی دست است که به بیماران کمک کند تا از طریق آموزش و تناوب حرکتی ، قدرت دست را بازیابی کند.

HOH به عنوان یک مکانیزم بازخورد زیستی پیروی می کند که در آن سنسورهای الکترومیوگرافی سطح (sEMG) با دریافت سیگنال های عضلانی بیمار، دست را به حرکت و باز وبسته شدن انگشتان متمایل می کند. سیگنال ها بعد از پردازش و ساده سازی از طریق عکس العمل دیداری ف بیمار را ترغیب به ادامه حرکت دستان در طول یک جلسه درمانی می کند.

سکته مغزی یکی از دلایل عمده و شناخته شده در بروز ناتوانی های حرکتی در بزرگسالان است و توان بخشی دست پس از سکته مغزی ، بخشی چالش انگیز از پروسه درمانی پس از سکته مغزی است. مطالعات بسیاری تایید کننده اند که سیگنال های حسی مانند ورودی های حسی بینایی به قسمت هایی از مغز مرتبط می شوند که تعدیل کننده عملکرد و تحریک پذیری هستند و می توانند توانایی های حرکتی بیمار را بهبود بخشند. از این رو HOH با کمک گرفتن از بینایی بیمار ، سیگنال EMG را به سمت انگشتان دست هدایت می کند.


از آنجا که مشارکت فعال و شروع به تغییر کلید موفقیت است ، با استفاده از سیستم بازخورد زیستی، HOH به انگیزه بیماران برای تعامل با کار EMG کمک می کند.این سیستم را می توان برای همه افراد بزرگتر از ۸ سال مناسب و قابل استفاده است.