توان برتر پارسیان

مشاور و تولیدکننده تجهیزات پزشکی و توانبخشی

آنچه باید درباره طرح تجاری کسب و کار بدانیم...

در نوشتن یک طرح تجاری کسب و کار مناسب موضوعات زیر باید شفاف سازی شوند:

پیش بینی های مالی: تخمین عملکرد مالی یک کسب و کار در آینده؛

شرح مالی: گزارشی مکتوب از شرایط مالی یک شرکت؛

شرایط طرح : بیان ماهیت کسب و کار ، استراتژی فروش و بازاریابی، پشتوانه ی مالی و پیش بینی شرح سود و زیان طرح

خلاصه اجرایی: خلاصه ای از شروع و روند طرح کسب و کار

ورود به هر حوزه کاری و تبدیل آن به یک واحد درآمدزا نیاز به یک نقشه راه دارد . مبدا مسیر مشخص شده روی نقشه بر مبنای شرایط و وضعیت حال حاضر مجری طرح است. این که مجری طرح براساس اهداف پروژه خود به چه امکاناتی نیاز دارد، وجود یا وضعیت رقبا ،بازار ، نقاط ضعف و قوت و … همگی باید مشخص شوند.

در حقیقت بیزینس پلن شرحی پیرامون آینده ی تجاری کسب و کار مورد نظر است و برای موفقیت هر مجموعه ضروری است؛ اما یک طرح تجاری چیست؟و چگونه باید نوشته شود؟ و …

این برنامه ذاتا یک نقشه استراتژیک است که مسیر تحقق هدف طرح در یک بازه ی ۳ تا ۵ ساله را ترسیم می کند.

در یک حسابگری سرانگشتی عموما خیلی از ایده های تجاری در ابتدای کار، پیام آور آینده ای روشن با سود آوری بالا نیستند؛ اما تدوین یک طرح تجاری کسب و کار برای همان ایده ، می تواند قدرت سودآور شدن آن را به نمایش بگذارد.

علاوه بر این داشتن یک طرح تجاری تخمین قابل قبولی از سرمایه مورد نیاز برای طرح را مشخص می کند که با ارائه مناسب آن می تواند افراد یا موسسات مالی را به مشارکت در سرمایه گذاری طرح تشویق کند. بیزینس پلن نشان می دهد چگونه ایده کسب و کار به سودآور خواهد رسید و با در برداشتن جوانب سوددهی و هزینه های پروژه می تواند اطمینان از سرمایه گذاری را ممکن کند.