توان برتر پارسیان

مشاور و تولیدکننده تجهیزات پزشکی و توانبخشی

VR SURGERY SIMULATION

با پیشرفت تکنولوژی های جدید ، فرصت های جدیدی برای یادگیری و آموزش به وجود امده اند. در حوزه پزشکی ، شبیه سازی های جراحی با کمک تکنولوژی واقعیت مجازی ، امکان آموزش و ایمن تر شدن روش های جراحی فراهم شده است.

اهداف این دسته از شبیه سازی ها بر مبنای افزایش مهارت ها ، انتخاب الگوریتم و تکنیک های اصلح در حین جراحی ، ارزیابی همه جانبه محیط جراحی و … است. انجام جراحی با واقعیت مجازی ، متخصصین فردای پزشکی را آموزش می دهد. آن ها با ورود به دنیای سه بعدی ، با بیمار تعامل داشته و بازخورد هریک از تصمیم گیری های خود در طول جراحی را به وضوح مشاهده خواهند کرد بدون آن که عوارضی برای بیمار ایجاد شود.


دانشجویان و کاراموزان پزشکی ، طی کار با محیط عمل جراحی توسطVR که منطبق با اصول استاندارد و ویژگی های یک آموزش مطمئن و حرفه ایست ، مهارتهای کلیدی و اصلی و ریسک های جراحی را به خوبی شناخته و نسبت به مسئولیت خطیر خود در طول جراحی آگاه می شوند. سطوح مختلف شبیه سازی های جراحی با توجه به موضع مورد جراحی و یا حد آموزش مورد نظر می تواند از یک ساختار محیطی ساده تا استفاده از تکنولوژHaptic (فیدبک لمسی) گسترش یابد.