توان برتر پارسیان

مشاور و تولیدکننده تجهیزات پزشکی و توانبخشی

VR MEDICAL DIAGNOSIS

“قلب یک اندام پیچیده در سه بعد است که توضیح ان که واقعا درون آن چه روی می دهد کار ساده ای نیست ، به خصوص اگر درون آن مشکلی به وجود آمده باشد”

 

او در خصوص استفاده از این تکنولوژی برای کادر پزشکی و والدین کودکان معتقد است:

“حال با کمک واقعیت مجازی می توان بر بسیاری از محدودیت های شناخت پیچیدگی های قلب فائق آمد به طوری که به افراد اجازه می دهیم درون قلب وارد شده و هرآنچه در آن اتفاق می افتد را ببینند؛ قطعا ارزش این تماشا بیش از هزار کلمه برای توصیف قلب است. “

در این بیمارستان ، دانشجویان پزشکی دانشگاه استنفورد با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی ، موضوعات مختلف درباره بیماری های مادر زادی قلب را می آموزند. این کار به آن ها کمک می کند تا پروسه جراحی را بهتر درک کرده و شبیه به شرایط واقعی آن را تجربه کنند. آن ها عینکVR  را برروی چشمان خود قرار داده و با کمک دسته ها با محیط مجازی تعامل برقرار می کنند.

https://www.stanfordchildrens.org/en/innovation/virtual-reality/stanford-virtual-heart