توان برتر پارسیان

مشاور و تولیدکننده تجهیزات پزشکی و توانبخشی

VR / واقعیت مجازی

واقعیت مجازی (Virtual Reality)یک محیط تصویر شده با نرم افزارهای کامپیوتری ست که به نحوی ارائه می شود که کاربر آن را به عنوان یک محیط واقعی می پذیرد.به عبارتی واقعیت مجازی با در برگرفتن دو حس بینایی و شنوایی به صورت تعاملی در مقابل دیدگان فرد قرار می گیرد.

ابزار مورد نیاز برای حضور در یک محیط واقعیت مجازی متشکل از یک کامپیوتر یا سیستم پردازنده ، هدست مخصوص و کنترلرها می باشد.

به طورکلی کاربرد واقعیت مجازی را می توان در دو دسته بندی گنجاند:

شبیه سازی یک محیط واقعی برمبنای موضوعات آموزشی

ایجاد یک محیط تصویرشده برای تعامل بازی گونه و یا کاربردی

شرکت توان برتر پارسیان با داشتن متخصصی فنی در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری آماده ارائه خدمات نصب و راه اندازی سیستم های واقعیت مجازی ، مشاوره و ساخت موضوعات آموزشی و کاربردی با تکنولوژی VR برای موسسات آموزشی و شرکت ها و صنایع می باشد.