Automative Parts simulation

امروزه مهندسین و متخصصین شرکت های بزرگ دنیا از واقعیت افزوده برای ارتقای سطح علکرد در موارد تعمیر و نگه داری توربین ها ، ماشین ها ،سیستم های پشتیبان ، ابزار دقیق و … بهره می گیرند.

این تکنولوژی این امکان را در اختیار می گذارد که بدون نیاز به قرار گرفتن در محل کار ، فرایندهای تعمیر و نگه داری را بهینه و کارآمد ساخته و زمان آن را تسریع بخشند.

با وجود ان که تکنولوژی واقعیت مجازی ابتدا در حوزه بازی و سرگرمی در بین مردم معرفی شد اما امروزنقشی کلیدی و مبدعانه در صنایع تولیدی دارد.طبق پیش بینی های موسسه ABIتحقیقات تجاری، رشد 40 درصدی سود صنایع طی سال های آتی در گرو پیوستن به جرگه تکنولوژی واقعیت مجازی ست.

کارشناسان و متخصصین توان برتر پارسیان برای راه اندازی و بهره برداری تکنولوژی واقعیت مجازی در خط و صنایع تولیدی شما در کنارتان  هستند.