چاپگرهای سه بعدی بایو

شرکت فلیکس در پروژه هدفمند اتحادیه اروپا به نام "training4crm" شرکت می کند. هدف این پروژه استفاده از سلول های سرطانی است که می تواند با هر سلول دستکاری شود. هدف اولیه این است که با جایگزین کردن سلولهای مغزی یک درمان برای بیماری پارکینسون پیدا کنید، اما در نهایت همان تکنولوژی را می توان برای درمان یا جایگزینی هر نوع سلول دیگر استفاده کرد. برای این منظورکنسرسیومی متشکل از 10 حزب فردی، که 7 دانشگاه و 3 شرکت تجاری هستند که شرکت فلیکس یکی از آنهاست است. هدف فلیکس تکنولوژی چاپ سه بعدی برای ایجاد یک آرایش سلولی، وساخت یک اکسترودر است که قادر به چاپ بیوفیلد است و یک چاپگرسه بعدی ترکیبی که می تواند دو بار در یک زمان چاپ کند.که این پروژه به طور کامل توسط اتحادیه اروپا تامین می شود. همکاری شرکت توان برتر پارسیان و شرکت متد بنیاد شهید شرکت متد یکی از شرکتهای معتبر در زمینه اروتز وپروتز در ایران می باشد و برای تولید یکسری قطعات مربوط به ویلچرهای خود که نیاز به واردات از اروپا داشت با شرکت توان برتر همکاری داشته,که ما به کمک چاپگر سه بعدی این نیاز را برای آنها مرتفع نموده ایم.