ساخت مدل های سه بعدی قلب  با متریال صلب  به  صورت شیشه ای ،شفاف و یا کدر