آنالیز حرکت

آنالیز حرکت با طیف گسترده ای از کاربردهایش در پزشکی، مهندسی پزشکی و صنایع ، مانند تجزیه و تحلیل عملکردهای ورزشی، بررسی و نظارت حرکت، تعاملات انسان و ماشین ، پروسس و ایجاد محتوا مبتنی بر ذخیره سازی تصاویر و فرآیندها، و بررسی های ویدئویی و …بسیار مورد اهمیت است. این مجموعه با اتکا به امکانات و دانش متخصصان این حوزه، در پنج شاخه اقدام به فعالیت نموده است:

  1. تحلیل راه رفتن
  2. ارگونومی
  3. بیومکانیک کف پا
  4. ….
  5. …..